Chief Marketing Officer ยุคนี้ต้องรู้จัก Big Data

CMO หรือ Chief Marketing Officer คือผู้ที่ต้องดูแลและรับผิดชอบในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร เพื่อนำเสนอสารไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักการตลาดจำเป็นต้องเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค เทรนด์แฟชั่น และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคหลังจากช่วงโควิดระบาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการซื้อสินค้า จากเดิมที่เคยไปซื้อของที่ร้านและปรึกษาพนักงานขาย โดยจะตัดสินใจซื้อสินค้าตามคำแนะนำของพนักงาน แต่ปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคกลับชอบที่จะค้นหาข้อมูลและศึกษาสินค้าที่จะซื้อด้วยตนเองมากขึ้น อีกทั้งการซื้อของออนไลน์ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้นักการตลาดต้องรับผิดชอบในการจัดทำเนื้อหาที่เหมาะสมและสามารถนำเสนอเนื้อหานั้นในเวลาและช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย…

Chief Marketing Officer ยุคนี้ต้องรู้จัก Big Data
Chief Marketing Officer ยุคนี้ต้องรู้จัก Big Data

วิธีการเลือก Vendor ในโครงการ Big Data

คำว่า Big Data ได้ชื่อว่าเป็น Buzzword อย่างหนึ่ง ทำให้เรามักจะพบเจอโครงการที่เรียกว่าเป็น Big Data ในรูปแบบต่างๆเช่น การซื้อระบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าหรือแม้แต่การทำ Website เพื่อนำเสนอข้อมูล ไม่เพียงแต่ในมุมของโครงการ Vendor ที่ใช้คำว่า Big Data เป็น Keyword ก็มีหลากหลายเช่นกัน รูปแบบของบริษัทต่างๆที่ห้อยคำว่า Big Data เป็นคำอธิบายของบริษัทมีดังนี้ 1. SI หรือ System Integration ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลาง-ใหญ่ เป็นบริษัทที่มี License ของ Hardware และ Software เดิมจะเน้นการขายระบบที่สำเร็จรูปแต่ปัจจุบันบริษัท SI หลายบริษัทจะรับพัฒนาโครงการด้วย(บางครั้งก็จะร่วมพัฒนากับกับบริษัท Developer) ซึ่ง SI แต่ละเจ้าจะมีความถนัดใน Product ที่ต่างกันอยู่ที่ว่าแต่ละบริษัทเน้นทำยอด Product ตัวไหนเป็นพิเศษ แต่ก็มี…

วิธีการเลือก Vendor ในโครงการ Big Data
วิธีการเลือก Vendor ในโครงการ Big Data

Dashboard ขึ้นไม่ยากแต่การจัดการข้อมูลก่อนเข้า Dashboard ต่างหากที่ยาก

ความเดิมตอนที่แล้ว Coraline ได้นำเสนอบทความ “เมื่อผู้บริหารสนใจแต่ Dashboard “ (อ่านได้ที่ >>> https://bit.ly/3gGSUOo ) มีคำถามจากหลายท่านว่าแล้วการสร้าง Dashboard มันยากตรงไหน คำตอบคือ การสร้าง Dashboard ไม่ยากแต่การจัดการกับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูล Big Data ก่อนเข้า Dashboard ต่างหากที่ยาก หากเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งเดียว การเข้า Dashboard ก็จะเป็นรูปแบบโครงสร้างเดียว (อันนี้ไม่ถือว่าเป็น Big Data เพราะไม่ตอบโจทย์ใน V ที่ 3 คือ Variety) แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่มาจากหลาย Source ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้นำมาเชื่อมโยงกันหรือจัดโครงสร้างแต่แรก การนำข้อมูลจากหลาย Source มาขึ้น Dashboard เป็นการทำงานที่ต้องใช้ Skill ในการบริหารจัดการข้อมูลก่อนเข้า Dashboard…

Dashboard ขึ้นไม่ยากแต่การจัดการข้อมูลก่อนเข้า Dashboard ต่างหากที่ยาก
Dashboard ขึ้นไม่ยากแต่การจัดการข้อมูลก่อนเข้า Dashboard ต่างหากที่ยาก
CORALINE CO. LTD

We seek to be the acknowledged leader in Data Science & Operations Research in searching for new solutions and bringing customer’s big data into real action.